ICT Trends en Ontwikkelingen

Disclaimer

Bij het samenstellen van de informatie die wij via deze website ter beschikking stellen, is alle mogelijke zorgvuldigheid en nauwkeurigheid in acht genomen. Tech Data geeft echter geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de juistheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties.

Tech Data en zijn leveranciers zijn niet aansprakelijk voor incidentele, gevolg- of speciale schade die het gevolg is van of voortvloeit uit de nauwkeurigheid van de informatie die hierin is opgenomen, zelfs indien Tech Data op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat deze schade zou kunnen ontstaan. Product- en fabrikantnamen worden uitsluitend gebruikt ter identificatie.