ICT Trends en Ontwikkelingen
Interview 'Welke kansen biedt digitalisering voor het onderwijs?' Download

Welke kansen biedt digitalisering voor het onderwijs?

In de onderwijsmarkt speelt technologie een belangrijke rol. De Nederlandse onderwijssector heeft de afgelopen jaren enorme veranderingen ondergaan – veranderingen die grotere autonomie en vrijheid geven aan scholen om te bepalen hoe zij het onderwijs vormgeven en hoe zij hun studenten les geven. Voor scholen staat het verbeteren van de leerervaring bovenaan de agenda en IT wordt gezien als de belangrijkste factor voor verbeterde efficiëntie en kostenbesparing.

Binnen deze innovatieve markt wordt er geïnvesteerd in middelen om het klaslokaal van de toekomst vorm te geven. Denk hierbij aan tabletonderwijs, chromebooks & laptops. Maar ook cloud georiënteerde administratiesystemen zoals SOM-Today & Parnassys geven vorm aan de technologische vooruitgang binnen het onderwijs.De focus ligt nadrukkelijk op het verbeteren van de resultaten voor leerlingen en technologische oplossingen op maat worden gezien als de weg naar betere leerervaringen.

De komst van nieuwe digitale middelen biedt kansen voor het onderwijs, maar stelt scholen ook voor uitdagende keuzes. Voor welke lessen is het echt een verrijking? Zijn leraren zelf wel digitaal vaardig genoeg? En hoe financier je de nodige ICT-middelen? Twee schooldirecteuren geven hun visie op digitalisering vanuit primair en voortgezet onderwijs

Download het gehele interview hier

Interview 'Welke kansen biedt digitalisering voor het onderwijs?'

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.