ICT Trends en Ontwikkelingen
Download de whitepaper ‘Intelligent Disruption’ Download

Vergeet het maar!

De impact van de GDPR op data(beheer) is voor veel bedrijven aanzienlijk. Data hoort meer dan ooit ‘opgeruimd, netjes en overzichtelijk’ te zijn. Volgens de regulering moeten met name persoonsdata snel en in zijn volledigheid gelokaliseerd kunnen worden, want elke EU-burger heeft sinds 25 mei 2018 het recht om die gegevens te allen tijde in te kijken, aan te passen en zelfs te laten wissen.

Sterker nog, de GDPR introduceert het recht ‘om vergeten te worden’. Daarmee wordt heel concreet bedoeld dat alle gegevens, die verwijzen naar de identiteit van een individu, definitief en onherroepelijk gewist moeten kunnen worden. Een ingrijpende regeling voor veel bedrijven en ondernemingen maar aan de hele operatie zijn ook voordelen en kansen verbonden.

Het recht om vergeten te worden

Het zogeheten ‘right to be forgotten’ legt bij veel bedrijven en instanties de spreekwoordelijke vinger op de wonde. Want dit recht impliceert dat alle gegevens die tot de identificatie van een persoon kunnen leiden, in één keer gewist moeten kunnen worden. Heel vaak gaat het daarbij om gegevens die niet centraal beschikbaar zijn maar op diverse plaatsen en in fragmenten zijn opgeslagen. Om het wat minder abstract te maken: sommige gegevens bevinden zich bij de marketingafdeling, andere bij de boekhouding en nog andere informatie wordt door de salesafdeling verzameld en ook daar vaak lokaal opgeslagen, zelfs op individueel niveau.

Het is duidelijk dat in zulke gevallen de vraag ‘kunt u mij even wissen’ meteen tot een stressreactie zal leiden in de organisatie, want hoe vind je al die fragmenten zo snel bij elkaar? Het antwoord is: zorg dat die gegevens om te beginnen niet gefragmenteerd worden. Proactief beleid, namelijk het bundelen en centraliseren van de verspreide gegevens, maakt het veel gemakkelijker om op de verzoeken van individuen in te gaan.

Consolidatie is essentieel

Het consolideren van persoonsgegevens zorgt ervoor dat die informatie in een zogeheten ‘single view’ beschikbaar wordt gesteld. Dat betekent concreet dat alle data vervolgens op eenvoudige wijze kan opgeroepen worden en al even makkelijk bewerkt of gewist kan worden.

Die oefening mag dan voor velen een (financiële) last zijn, toch biedt deze benadering vooral voordelen voor het bedrijf zelf. Slordig omspringen met data is sowieso not done maar sinds de invoering van de GDPR wordt ook daadwerkelijk gecontroleerd in welke mate de strenge regels worden toegepast. Voor vele bedrijven was de komst van de GDPR dan ook dat laatste duwtje in de rug dat ze nodig hadden om eindelijk eens werk te maken van efficiënt databeheer.

Betrouwbaarheid en efficiëntie

Geconsolideerde data maakt het voor bedrijven makkelijk om het overzicht te houden, maar de gecentraliseerde aanpak zorgt er ook voor dat de betrouwbaarheid van de gegevens sterk wordt verbeterd.

Data die via diverse kanalen aan de bedrijfsinformatica wordt toegevoegd, heeft de neiging om snel onbetrouwbaar te worden omdat niet altijd duidelijk is wie de eigenaar is van die data of wie de eindverantwoordelijkheid draagt. Anders gezegd: is het de boekhouding of de salesafdeling die er moet voor zorgen dat de marketingafdeling op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen van persoonsgegevens?

De GDPR noopt bedrijven ertoe om niet alleen de data te structureren maar er ook voor te zorgen dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met diegenen die de data verwerken en verzamelen. De bottom line: breng je databeleid op orde, niet alleen om je te conformeren aan de GDPR, maar vooral om je concurrentiepositie te behouden dan wel te verstevigen en je opgeschoonde data efficiënt te kunnen gebruiken in andere toepassingen, bijvoorbeeld business intelligence (BI) en data mining. Het spreekt voor zich dat de genoemde applicaties pas écht relevant zijn als er aan de basis wordt gewerkt met betrouwbare data.

Wil je hier meer over weten? We hebben een white paper voor je beschikbaar over dataconsolidatie. Download hier.

Download de whitepaper ‘Intelligent Disruption’

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.