ICT Trends en Ontwikkelingen
Ontvang de infograpich 'Infographic Meldplicht Datalekken' Download

Meldplicht datalekken: voorkom torenhoge boetes!

Sinds 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uitgebreid met de meldplicht datalekken. Dit houdt in dat bedrijven en overheden, in geval van een ernstig datalek waarbij persoonsgegevens mogelijk ongewenst openbaar worden gemaakt, meteen melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Doen zij dit niet, dan riskeren zij boetes die kunnen oplopen tot maar liefst 820.000 euro!

Beveiligingsmaatregelen

De nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens verplicht organisaties naast het melden van een datalek om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om zoveel mogelijk te voorkomen dat persoonsgegevens niet beschikbaar zijn voor derden. Zo dienen organisaties moderne technieken te gebruiken om gegevens te beveiligen, maar ook moeten bedrijven kritisch kijken naar hoe medewerkers omgaan met persoonsgegevens. Wie heeft er toegang en is hij of zij zich bewust van de risico’s? Zo moet de beveiliging van persoonsgegevens binnen organisaties een blijvend punt van aandacht zijn.

Security beleid

Als u in het geval van een datalek kunt aantonen dat uw organisatie deze passende maatregelen heeft genomen en een gedegen security beleid heeft, zullen zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet zo snel hoge boetes opleggen. Dan zal er eerst een bindende aanwijzing worden opgelegd. Heeft u deze maatregelen niet getroffen en verzwijgt u uw databeveiligingsproblemen, dan wordt u zwaar gestraft, met boetes die kunnen oplopen tot 820.000 euro.

Infographic Meldplicht Datalekken

Wilt u weten wat de Autoriteit Persoonsgegevens precies verstaat onder een datalek en welke stappen u moet ondernemen als er binnen uw organisatie sprake is van een datalek? Download dan de ‘Infographic Meldplicht Datalekken’ door het ontvangstformulier in te vullen.

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.