ICT Trends en Ontwikkelingen
Contact met een AI specialist

Kunstmatige intelligentie in de medische wereld.

Voor veel mensen en organisaties is kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) een nog onbekend of niet concreet toekomstbegrip. Toch is de toepassing van AI dichterbij dan je wellicht denkt. Zeker in de gezondsheidszorg is de toepassing van AI zeker geen ver-van-mijn-bed show. In het buitenland bestaan al diverse toepassingen en ook in Nederland zijn er al organisaties druk bezig om met behulp van AI de medische zorg niet alleen te verbeteren maar ook goedkoper te maken en misschien nog wel belangrijker, toekomstbestendig. Denk hierbij aan mogelijkheden van snellere diagnoses, nauwkeurigere behandelingen en beter geïnformeerde patiënten.

Een gerenomeerd onderzoeksbureau heeft de mogelijkheden van AI in de gezondheidszorg onderzocht en voorspelt de volgende trends:

Verandering van zorg

De vergrijzing van onze maatschappij en de continu oplopende levensverwachting van mensen zorgt voor een verandering en vooral een toename van de vraag naar zorg. Stijgende ziektekosten en een toename van chronische ziektes vragen om een nieuwe aanpak. Steeds vaker vindt behandeling plaats in een thuisomgeving in plaats van ziekenhuis of zorginstelling.

Zelfstandigheid van patiënten

Mensen zijn steeds meer in staat om zelf een deel van de zorgvraag op te lossen. Waar vroeger een bezoek aan de huisarts de enige mogelijkheid was om een diagnose te krijgen, kan met de huidige technologie, via het internet, online een consult plaatsvinden met een (huis)arts. De patiënt kan vanuit huis, 24 uur per dag, medische gegevens doorsturen en ontvangen. Met behulp van app’s of slimme apparatuur kan bijvoorbeeld de bloedruk of hartslag worden gedeeld met een arts of zorginstantie.  Patiënten zien techniek niet meer als een drempel maar gaan steeds vaker zelf op zoek naar de mogelijkheden en staan daarmee open voor de toepassing van AI.

Verbeterde techniek voor medische toepassing

De geneeskunde blijft zich verder ontwikkelen waardoor een betere zorg mogelijk is. Maar ook de technologische vooruitgang draagt bij aan de verbetering. Technologie was in het verleden veelal gericht op medische apparatuur (hardware). Tegenwoordig wordt de techniek steeds vaker ingezet voor de analyse van medische gegevens. De inzet van wearables, mobiele devices en de toepassing van artificial intelligence en virtual reality zorgen voor een toename van data en met behulp van automatisering en data-analyse voor een enorme kwaliteitsslag in de medische wereld. Artsen kunnen hiermee sneller aandoeningen voorspellen en daarmee zelfs ziektes voorkomen.

Download de infographic:
“AI en gezondheidszorg, feiten cijfers”

Toename van medische gegevens

De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan snel. Dermatologen hebben per jaar al meer dan 10.000 nieuwe artikelen tot hun beschikking. Verwacht wordt dat in 2020 een yottabyte (1024) aan medische gegevens beschikbaar is, waarvan 80% zal bestaan uit ongestructureerde data. Het is voor mensen een onmogelijke opgave om deze sterk groeiende hoeveelheid gegevens te verwerken. Hiervoor is een juiste automatisering een absolute noodzaak.

Toepassingen van Artificial Intelligence nu en in de toekomst

AI is niet langer alleen maar toekomstmuziek. Er zijn al diverse voorbeelden van AI in de gezondheidszorg:

Het gebruik van algoritmes voor betere diagnose

Het Google Deepmind Health project maakt gebruik van deep learning. Algoritmes worden ingezet voor de analyse van diverse scans van patiënten. Het systeem leert hoe afwijkingen kunnen worden geïdentificeerd. Met deze analyse kan sneller een diagnose worden gesteld en een mogelijke behandeling worden voorgesteld aan een arts.

Ook IBM is bezig met een algoritme waarmee scans en echo’s sneller en beter geïnterpreteerd kunnen worden. Hiermee kunnen veel voorkomende aandoeningen in een vroeg stadium worden herkend en behandeld en hebben specialisten meer tijd voor de meest complexe gevallen.

App’s die luisteren naar de patiënt

Het Britse Babylon is bezig met de ontwikkeling van een app die met behulp van spraakherkenning  gezondheidsklachten van mensen kan “aannemen”. Deze worden vervolgens vergeleken met medische klachten die zijn verzameld en vastgelegd in een database. Op basis van medische informatie en historie van de patiënt kan een eerste medisch advies worden gegegeven, bijvoorbeeld “neem een paracetamol” tot “bel 112”.

De Molly app (https://www.youtube.com/watch?v=AU1nGpOmZpQ) maakt gebruik van machine learning om patiënten met chronische aandoeningen te ondersteunen tussen doktersbezoeken in. De app monitort hun conditie en houdt bij of de behandeling en medicatie op een juiste manier wordt toegepast en effect heeft.

Sneller testen van medicijnen, eerdere beschikbaarheid

De inzet van supercomputers, met een zeer grote rekencapaciteit, maakt het mogelijk om in een korte tijd medische gegevens te verzamelen, te verwerken en te analyseren.  Hiermee zijn in korte tijd twee bestaande medicijnen op zo’n manier aangepast dat de besmettelijkheid van het Ebola-virus sterk verkleind werd. Zonder deze AI-technologie zou een dergelijk onderzoek maanden of jaren duren.

Wilt u meer informatie over AI? Neem dan contact op met een AI specialist

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.