ICT Trends en Ontwikkelingen
Lees de infographic Download

IaaS: uw IT-infrastructuur is te duur!

Veel bedrijven durven het uitbesteden van de IT-infrastructuur niet aan. Deze terughoudendheid wordt veroorzaakt door de angst om de controle te verliezen. IT is immers van levensbelang. Het in huis houden van IT leidt echter niet alleen tot hogere kosten, de kans op storingen neemt ook toe. Bovendien is een IT-omgeving aan veroudering onderhevig.

Tot de eeuwwisseling hadden veel ondernemingen een eigen wagenpark. De vloot aan auto’s werd beheerd door de interne afdeling ‘wagenparkbeheer’. Inmiddels zijn vrijwel alle bedrijven overgestapt op leaseauto’s. Voordelen: er is geen kapitaalinvestering vereist, het netwerk veroudert niet, er is geen administratieve rompslomp en geen personeel dat zich ermee moet bezighouden. De kosten zijn voorspelbaar en het onderhoud is goed geregeld. Een onderneming schaft geen auto’s meer aan, maar koopt mobiliteit. Mobiliteit als een service, zeg maar.

IT als een service

Wellicht dat we ons over een jaar of tien verbazen over het feit dat anno 2017 nog veel ondernemingen de IT-infrastructuur in eigen huis hebben. Met een staf aan IT-personeel om het te beheren, met continuïteits-issues bij storingen of virussen, met extra kosten indien het personeelsbestand fluctueert en met apparatuur dat afgeschreven moet worden. Zoals de ondernemer met leaseauto’s mobiliteit als een service afneemt, en betaalt naar gebruik, zo stelt de cloud ons in staat IT-infrastructuur als een service in te kopen. Dit wordt IaaS (Infrastructure as a Service) genoemd.

IaaS zorgt voor focus

Een van de belangrijkste voordelen van IaaS is dat een onderneming zich kan concentreren op zijn core business en geen problemen heeft met IT. Dat betekent niet dat de hele IT-afdeling overbodig wordt. Het IT-personeel kan zich concentreren op belangrijker taken dan het beheren van hardware of het installeren van updates. Ze hebben nu tijd om zich, samen met de business, te verdiepen in de werkprocessen, werk te maken van client intimacy, of ervoor zorgen dat het bedrijf efficiënter opereert.

Voor de CFO betekent een overstap naar IaaS voorspelbare maandelijkse kosten voor IT en een hogere mate van compliancy. Alle processen zijn immers gestandaardiseerd en beschreven in de SLA, de service-overeenkomst die met de aanbieder van IaaS wordt gesloten. Afschrijvingen zijn er niet meer.

De CEO mag zich op het zelfde moment verheugen op continuïteit van de IT, niet alleen als het gaat om de dagelijkse performance, maar zeker ook in de vorm van back-ups. Daarnaast kan de IT-infrastructuur ‘mee-ademen’ met het bedrijf. In drukke tijden schaal je de IT op, tijdens vakanties neem je minder IT-capaciteit af.

IaaS ook in een hybride-omgeving
Gevoelsmatig zal niet iedereen zich herkennen in de vergelijking met het uitbesteden van het wagenpark en het afnemen van IT-services. IT is immers van levensbelang voor een bedrijf. Je kunt geen uur zonder IT – ook als je geen e-commerce bedrijf bent. Een leaseauto kun je daarentegen best een dag missen. Daarom is het goed om in te gaan op de vraag: waarom zijn nog niet alle bedrijven overgestapt op IaaS?

Een veel gehoord antwoord is: ‘We hebben net geïnvesteerd in een volledig nieuwe infrastructuur en die is voorlopig niet afgeschreven.’ Dat argument is beslist steekhoudend, ware het niet dat het maar zelden voorkomt dat een complete IT-inventaris in een keer wordt vervangen. Dat is vaak een geleidelijk proces. Het is in dat kader belangrijk te vermelden dat het omarmen van IaaS niet schoksgewijs hoeft te gaan. Er zijn hybride modellen mogelijk, waarbij eigen IT (on-premise) gecombineerd wordt met IaaS.

Softwarelicenties mogen sinds 2012 in veel gevallen worden doorverkocht, wat de overstap naar clouddiensten laagdrempeliger maakt. De licenties zijn immers niet in een keer ‘waardeloos’.

Betere security met IaaS

Een andere reden die vaak wordt aangehaald, heeft te maken met security. Veel ondernemers hebben het idee dat gegevens op de eigen server beter te beschermen zijn dan in een online-omgeving. Die angst is ongegrond. Alleen de werkelijk globale ondernemingen zijn in staat een veiligheidsniveau op te bouwen dat te vergelijken is met dat van een aanbieder én specialist als bijvoorbeeld Oracle.
Een derde reden kan zijn dat u wilt weten waar data en applicaties staan. Zo zijn er gegevens die niet buiten Europa opgeslagen mogen worden, al was het maar uit privacy-oogpunt. De meeste IaaS-aanbieders geven hun klanten inmiddels de keuze wáár data worden opgeslagen – en waar niet. Ook hier is het belangrijk om te weten dat u in alle gevallen kunt teruggrijpen naar het contract met uw provider, waarin geregeld is waar data worden opgeslagen en wie toegang tot de data heeft. De kans dat data ‘op straat komen te liggen’ is bij een externe aanbieder van services veel kleiner dan wanneer u alle IT-activiteiten in huis houdt. Met een externe leverancier maakt u immers leveringsafspraken – met uw interne medewerkers zijn die afspraken er niet of ze zijn veel minder concreet.

IaaS biedt kansen

Met het wegnemen van zorgen willen we niet beweren dat een overstap naar IaaS eenvoudig is. Een dergelijke migratie moet gemanaged worden. Maar een migratie naar IaaS biedt een onderneming wél de kans de processen, de infrastructuur en het applicatielandschap tegen het licht te houden. Daarbij moet de volgende vraag centraal staan: is de IT van de onderneming echt ingericht om de business en de klanten zo goed mogelijk te bedienen? Als dat niet of onvoldoende het geval is, biedt een migratie naar de cloud uw onderneming beslist kansen.

Download de infographic

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.