ICT Trends en Ontwikkelingen
Download de business case: “Rabobank haalt meer uit bestaande klantgegevens” Download

Wees voorbereid op aanvragen van persoonsgegevens!

Hoe kunt u, na de invoering van de AVG, voorkómen dat er een vloedgolf aan problemen ontstaat bij het verstrekken van persoonsgegevens. Inwoners van de EU hebben nu het recht te vragen welke gegevens een organisatie van hen bewaart. Over het algemeen kan dit onbeperkt en zonder kosten. Hierdoor bevinden organisaties zich in een lastige positie, waarin zij mogelijkerwijs aan een aanzienlijke stroom van gegevensverzoeken moeten voldoen.

Aangezien wel 40% van de bevolking van plan is om na de invoering van de AVG een gegevensverzoek in te dienen, is het duidelijk dat een organisatie die veel consumentengegevens bewaart met een enorme uitdaging geconfronteerd kan worden als zij verzoekprocedures niet automatiseert – en niet op de juiste manier automatiseert.

Momenteel vertonen alle sectoren een hoog niveau van nieuwsgierigheid en de definitie van persoonsgegevens is nu veel ruimer. Dit, in combinatie met veranderingen in de complexiteit van de regelgeving en het gegevenskwaliteitsbeheer door de invoering van de AVG – plus de verplichting voor alle organisaties om fouten te corrigeren waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, – zorgen ervoor dat organisaties geconfronteerd kunnen worden met een vloedgolf aan werk met betrekking tot gegevensbeheer.

Consumenten besteden meer aandacht aan hoe hun persoonsgegevens door sociale media en organisaties in alle sectoren worden gebruikt en opgeslagen. Dit wordt gevoed door recente media-aandacht rond het gebruik en de onnodige opslag van persoonsgegevens.

56% van de respondenten voelt zich niet gerust dat hun persoonsgegevens op systemen staan waar zij geen zeggenschap over hebben.

Een recent onderzoek in opdracht van Veritas en uitgevoerd door 3GEM waarbij 3.000 volwassenen werden ondervraagd – van wie 1.000 in Engeland – toonde aan dat 56% van de respondenten zich niet gerust voelt dat hun persoonsgegevens op systemen staan waar zij geen zeggenschap over hebben. Veel van de respondenten geven aan het gevoel te hebben dat ze niet precies weten welke gegevens organisaties van hen hebben en wat deze organisaties daar mee doen.

Daarnaast worden datalekken steeds belangrijker voor de consument en zal zij haar recht op inzage van persoonsgegevens en/of het verwijderen daarvan uitoefenen bij alle organisaties die ze niet vertrouwt.

Elizabeth Denham, Information Commissioner bij ICO, heeft aangegeven dat de Cambridge Analytica en Facebook beschuldigingen, onthullingen en de daaropvolgende discussie in Engeland, in heel Europa, in de VS en daarbuiten, “een kans vormt om ons te concentreren op privacy … het is voor iedereen duidelijk dat de bescherming van gegevens van essentieel belang is voor onze democratie.”

Consumenten willen bedrijven ook op de proef stellen. Hetzelfde onderzoek toonde aan dat “…financiële dienstverleners, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, de meeste verzoeken (56%) zullen ontvangen, gevolgd door sociale mediaondernemingen (48%), de detailhandel (46%), vroegere, huidige of potentiële werkgevers (24%) en zorgaanbieders (21%)”. De consument wil inzicht hebben in hoe haar consumentenrechten worden gewaardeerd voordat zij besluit al dan niet zaken te gaan doen met een organisatie. En consumenten die geen goede ervaringen hebben met een organisatie, zullen gebruik kunnen maken van hun recht op privacy om die organisatie eenvoudigweg te irriteren.

Als organisaties echter kunnen aantonen dat zij de regelgeving naleven en dat zij uitvoerige strategieën volgen om gegevens te beschermen, zullen consumenten die organisatie vertrouwen – en de organisatie zal op haar beurt het vertrouwen van de consument en de consument zelf behouden. Onder de AVG dienen organisaties deze toestroom van verzoeken om persoonsgegevens binnen een termijn van 40 dagen te beantwoorden. Voor sommige organisaties zal het voldoen aan deze termijn problematisch zijn omdat zij over onvoldoende personeel en geautomatiseerde systemen beschikken om te voldoen aan de grote hoeveelheid gegevensverzoeken die kunnen worden gedaan. Bovendien hebben deze zelfde organisaties mogelijk geen grondige grip op de plaats waar de consumentengegevens zijn opgeslagen en hoe deze worden gebruikt.

79% van de respondenten is van mening dat organisaties niet al hun persoonsgegevens zullen kunnen vinden en/of wissen.

Om de zaken nog erger te maken, verwachten veel consumenten niet dat organisaties hun aanvragen in het kader van de AVG zullen kunnen inwilligen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 79% van de respondenten van mening is dat organisaties niet al hun persoonsgegevens zullen kunnen vinden en/of wissen. Bovendien is 20% van mening dat organisaties slechts de helft van de persoonsgegevens die ze hebben, aan hen kunnen verstrekken.

Organisaties die geen belang hechten aan het snel en efficiënt reageren op alle verzoeken om persoonsgegevens die ze ontvangen, zullen zien dat hun reputatie hierdoor snel aangetast wordt en dat dit de loyaliteit van de consumenten in gevaar brengt. Wij verwachten ook dat organisaties die dit het beste op orde hebben, de toekomst hebben en profiteren van de AVG. Dit maakt het des te belangrijker dat organisaties zich bezighouden met software die hen kan helpen bij het snel en accuraat beheren van de gegevensverzoeken. Dit betekent dat zij alle persoonsgegevens die ze hebben moeten kunnen zien, beschermen en bewerken, ongeacht waar deze zich binnen de organisatie bevinden.

Ze kunnen hun inspanningen om klanten te werven aanzienlijk stimuleren door consumenten in staat te stellen hun gegevens te beheren, waardoor organisaties in staat zijn om een efficiëntere database te creëren doordat zij nauwkeurigere gegevens hebben. Door samen te werken met klanten met betrekking tot het beheer van hun gegevens, kunnen organisaties een hoger rendement realiseren van marketing- en communicatie-inspanningen.

Verder kunnen organisaties ook tijd besparen door te voorkomen dat hun werknemers contact opnemen met klanten met verouderde informatie of dat zij ongeldige bestanden in hun systemen creëren. Dit is handig omdat het bijdraagt aan het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit van de werknemers.

Door ‘schone’ gegevens te creëren, kan er niet alleen een betere besluitvorming en uitvoering van deze besluiten worden bereikt, maar ook betere business intelligence en analyses. Uiteindelijk kan het hebben van nauwkeurige gegevens een organisatie helpen om betere beslissingen te nemen, wat zal bijdragen aan het succes van de organisatie.

Gespecialiseerde IBM partners kunnen helpen bij het opzetten van de systemen die een organisatie zal moeten hebben om te kunnen omgaan met de groeiende stroom van gegevensverzoeken, wat de efficiëntie van de organisatie, de klantervaring en de merkwaarde kan verbeteren.

Een goed begin is InfoSphere Master Data Management, een robuuste, flexibele oplossing voor databeheer. Deze biedt een genormaliseerd overzicht waar verschillende bronnen delen van iemands persoonsgegevens bewaren, welke gegevens u van hen hebt en waar deze zich precies bevinden. Het creëert ook vertrouwde overzichten van cruciale gegevensassets en kan de effectiviteit van belangrijke bedrijfsprocessen en -applicaties vergroten.

Het kan een betrouwbare en nauwkeurige weergave van kritieke gegevens verzorgen, waardoor u de analysefuncties kunt gebruiken om de business waarde van uw organisatie te vergroten. Het helpt organisaties voluit te profiteren van hun investeringen in Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) en Business Intelligence (BI) systemen – evenals integratiefuncties en datawarehouses.

Met deze oplossingen, biedt IBM snelle Time-to-Value door middel van kant-en-klare, aanpasbare gegevensmodellen en bedrijfsgerelateerde dienstverleningen. De oplossingen zijn geoptimaliseerd voor near-real-time integratie met consuming applicaties en bedrijfsprocessen – met name ter ondersteuning van Big Data. Ze ondersteunen alle domeinen, architectuurstijlen en gebruikssituaties in alle sectoren.

Wilt u weten hoe Rabobank in samenwerking met IBM een methode heeft gevonden om ongestructureerde data om te zetten naar waardevolle, bruikbare data? Download dan de business case: “Rabobank haalt meer uit bestaande klantgegevens”

Download de business case: “Rabobank haalt meer uit bestaande klantgegevens”

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.