ICT Trends en Ontwikkelingen
Download de business case: “Rabobank haalt meer uit bestaande klantgegevens”  Bekijk

Haal het maximale uit uw ongestructureerde persoonsgegevens!

Het opstellen van richtlijnen voor gegevensbeheer vereist niet alleen maatregelen voor de verwerking van eenvoudig te identificeren gestructureerde gegevens, maar ook voor uw ongestructureerde gegevens. En juist hierin schuilt een grote uitdaging, doordat bestaande technologieën nauwelijks voorbereid zijn op een door de AVG gevraagde datacentrische aanpak.

Bij veel organisaties leidt dit tot vragen over wat ze moeten doen met hun ongestructureerde gegevens, zoals e-mail, tekstverwerkingsdocumenten, presentaties, spreadsheets en gescande documenten.

Bovendien hebben de meeste organisaties een voldoende grip op waar hun gestructureerde gegevensbronnen zich bevinden. Echter, als het gaat om persoonsgegevens die zijn opgeslagen in verouderde databases en transactionele gegevensbronnen, zoals oude bestandshares, gedeelde schijven en andere bewaarplaatsen, is men veel minder zeker. Hierdoor zijn er veel gegevens die worden vergeten en waar geen rekening mee wordt gehouden.

Snel reageren op risico’s en kansen

Ondanks de inspanningen van sommige bedrijven om hun bronnen van ongestructureerde gegevens voor de onlangs verstreken AVG deadline af te bakenen, blijven deze groeien en vormen ze een reëel probleem voor organisaties die hun vermogen om inzicht te krijgen in hun bedrijf willen verbeteren, willen anticiperen op wat komen gaat, en snel willen reageren op risico’s en kansen.

Sommige innovatieve organisaties maken van het moment gebruik van gegevens om hun meerwaarde te verbeteren en klanttevredenheid te vergroten. Maar omdat het moeilijk is om ongestructureerde gegevens te begrijpen en er betekenis in te vinden, kan het voor deze organisaties ook moeilijk zijn om zodanig inzicht te creëren, dat dit vorm kan geven aan hun besluitvorming.

Overheden en bedrijven meten klanttevredenheid vaak door gestructureerde gegevens te analyseren, waaronder demografische en transactiegegevens die verzameld werden door middel van CRM en andere systemen, productwaardering en maatstaven voor loyaliteit.

Echter, dergelijke kwantitatieve metingen geven in het algemeen een onvolledig beeld. Zij zijn niet in staat de mening van de klant of persoon tijdens elke fase van het proces te ontcijferen, waardoor het moeilijk is om precies aan te geven wat de problemen zijn die moeten worden aangepakt. Daardoor kunnen organisaties niet de juiste stappen nemen om relaties te repareren en te versterken.

Toegang, beleidsregels en richtlijnen

Het zijn niet alleen de grote bedrijven die met ongestructureerde gegevens worstelen. Bijna elke organisatie en afdeling gebruikt wel een vorm van ongestructureerde gegevens. Van ziekenhuizen met hun röntgenfoto’s en aantekeningen, tot marketing met haar sociale media en foto’s.

Al deze gebruikers van ongestructureerde gegevens hebben toegang, beleidsregels en richtlijnen nodig voor het gebruik van deze gegevens. Cruciaal is het te weten hoe de gegevens gebruikt en verwerkt kunnen worden om bedrijfsvoordeel te behalen en welke ongestructureerde gegevens er moeten worden opgeslagen en gewist. Het kan erg kostbaar zijn om ongestructureerde gegevens op te slaan en te bewaren vanwege hun omvang, de benodigde verwerkingscapaciteit en het feit dat niet alle gegevens nuttig zijn.

Vergroot uw bedrijfswaarde

Onze gespecialiseerde partners kunnen u helpen bij het analyseren, definiëren, prioriteren en beheren van ongestructureerde gegevens. Hierdoor kunnen deze worden ingedeeld onder een goed beheerskader dat voldoet aan de AVG en organisaties kan helpen om bedrijfswaarde te vergroten, naleving te handhaven en merkbeleving te verbeteren. Vervolgens kunnen er technieken aan worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld IBM Watson Discovery Service.

Wilt u weten welke methode De Rabobank heeft gevonden om ongestructureerde data om te zetten naar waardevolle, bruikbare data? Download dan de business case ‘Rabobank haalt meer uit bestaande klantgegevens’.

Download de business case: “Rabobank haalt meer uit bestaande klantgegevens” 

Array

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.