ICT Trends en Ontwikkelingen
Download de whitepaper ‘Business continuity voor Oracle database gebruikers' Download

Continuïteit van uw Oracle database: vier oplossingsrichtingen

Bij grootschalige of langer durende IT-verstoringen liggen grote financiële en imagoschade op de loer. Organisaties moeten dus passende maatregelen nemen om hun IT-omgeving afdoende te beschermen. In dit artikel staan we stil bij een aantal technische oplossingsrichtingen waarmee u de vereiste beschikbaarheid van de bedrijfskritische data in uw Oracle database kunt realiseren.

Back-ups

Back-ups zijn kopieën van de digitale informatie binnen een organisatie, die kunnen worden teruggehaald bij verlies van data. Denk bijvoorbeeld aan een document dat een medewerker per ongeluk heeft gewist. Het beste back-up-beleid is waarbij de back-up zowel binnen als buiten de organisatie wordt bewaard, omdat de data dan ook in geval van bijvoorbeeld brand nog beschikbaar is. Cloud back-up faciliteiten voorzien in al diverse scenario’s, van standaard back-ups van bestanden tot complete uitwijk omgevingen die snel weer online gebracht kunnen worden. Gaat u er bij de back-up trouwens van uit ‘dat het wel goed komt’ of test u regelmatig of deze is gelukt en u de data daadwerkelijk kunt restoren? Verder is vaak niet bekend hoe lang de ‘restore’ van data duurt, waardoor de hersteltijd van een calamiteit niet te voorspellen is.

Clustering

Clustering is het verbinden van twee of meer computers op een manier waardoor zij zich kunnen gedragen als één computer. Clustering wordt toegepast voor parallel processing, load balancing en fault tolerance. De belangrijkste drijfveer voor clustering is het verkrijgen van hoge beschikbaarheid van servers en applicaties. Indien een cluster dat uit twee systemen bestaat ‘uit elkaar wordt getrokken’ en één systeem op een andere locatie wordt geplaatst, dan kan deze techniek onderdeel uitmaken van een business continuity plan.

Disaster recovery

Business continuity heeft als doel om een organisatie zo goed mogelijk verder te laten functioneren bij problemen of incidenten. Disaster recovery is onderdeel van het business continuity plan en bedoeld om systemen zo snel mogelijk terug online te krijgen na een ramp. Disaster recovery is een combinatie van data back-ups en oplossingen die zijn ontworpen om uptime te garanderen, verlies van data tot een minimum te beperken en productiviteit te maximaliseren tijdens of na uitval van systemen. De belangrijkste elementen in een disaster recovery plan zijn de Recovery Point Objective (RPO) en de Recovery Time Objective (RTO).

Uitwijk

Blijkt na analyse dat de continuïteit van uw organisatie niet afdoende kan worden geborgd met geavanceerde storage, back-up en restore middelen en procedures? Dan kan een uitwijkfaciliteit uitkomst bieden. Hiermee bent u in staat na een calamiteit de belangrijkste IT-resources, eventueel inclusief werkplekken, op een externe locatie snel weer up & running te hebben. Wanneer u gebruikt maakt van een back-up in de cloud dan is het mogelijk deze data te restoren op een externe locatie, waarmee u direct een uitwijkscenario hebt gerealiseerd. Of u kunt de back-up restoren in de cloud, zodat de cloud uw uitwijklocatie is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over business continuity, de belangrijkste oplossingsrichtingen en de producten en oplossingen van Oracle die u hierbij kunnen helpen? Download dan het whitepaper ‘Business continuity voor Oracle database gebruikers’.

Whitepaper: Business continuity voor Oracle database gebruikers

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.