ICT Trends en Ontwikkelingen
Download de whitepaper ‘Business continuity voor Oracle database gebruikers' Download

Business continuity voor Oracle database gebruikers

Veel organisaties hebben voor Oracle Standard Edition (One) gekozen als hun Oracle-databaseplatform, vaak vooral op basis van kostenoverwegingen. Maar de keuze voor Standard Edition betekent niet dat de database geen cruciale bedrijfsdata bevat. Wat zijn de gevolgen wanneer uw database niet langer beschikbaar is? Met andere woorden: Hoe voorkomt u (onacceptabel) lange uitval van IT-functionaliteit na calamiteiten? Ons advies: inventariseer uw risico’s en investeer op basis daarvan gericht in business continuity maatregelen en oplossingen.

Wat is business continuity?

In essentie is business continuity ervoor zorgen dat u voorbereid bent op onverwachte bedreigingen, zodat uw belangrijkste processen zonder – of met minimale – vertraging door kunnen draaien. Stel dat u niet kunt beschikken over uw administratie, welke gevolgen heeft dit dan voor uw omzet en klanttevredenheid? En weet u welke acties u moet ondernemen om een verstoring zo snel mogelijk op te lossen?

Veel voorkomende problemen

We zien in de praktijk een aantal veel voorkomende problemen die optreden wanneer organisaties hun data en het beheer daarvan niet goed op orde hebben. Herkent u een of meer van onderstaande punten? Dan is mogelijk de continuïteit van uw organisatie in het geding.

  • De organisatie kan de data niet goed classificeren en is daardoor niet in staat de belangrijkste data eerst te restoren in geval van calamiteit. Hierdoor duurt het onnodig lang voordat de organisatie weer productief is na een IT-storing.
  • De organisatie loopt uit het back-up window, wat gevolgen heeft voor de beschikbaarheid en performance van de productie omgeving.
  • Het is onbekend hoe lang een ‘restore’ van opgeslagen data duurt. Hierdoor is het niet mogelijk de gevolgen van een storing en de ‘time to recovery’ te voorspellen.
  • Het is niet bekend of de back-up correct en consistent is uitgevoerd. Er worden geen restore testen gedaan om dit aan te tonen.

Back-up is geen business continuity

Er worden vaak termen door elkaar heen gebruikt zoals disaster recovery, business continuity en back-up. Het meest bekende begrip is back-up, ofwel het regelmatig kopiëren van data naar een ander systeem. Vanuit oogpunt van daadwerkelijke continuïteit is back-up een veel te smal concept. Het herstellen van functionaliteit en beschikbaarheid gaat namelijk veel verder dan alleen het terug kopiëren van data. Wanneer bijvoorbeeld een server uitvalt dan moet deze opnieuw worden geïnstalleerd, geconfigureerd en mogelijk zelfs vervangen. Dit kan al snel een aantal dagen duren – aan u de vraag of dit voor de organisatie acceptabel is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over business continuity, de belangrijkste oplossingsrichtingen en de producten en oplossingen van Oracle die u hierbij kunnen helpen? Download dan het whitepaper ‘Business continuity voor Oracle database gebruikers’.

Whitepaper: Business continuity voor Oracle database gebruikers

Reacties (0)

Gelieve in te loggen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.